Puistotornin ja Tampereen Työväentalon historia alkaa vuodesta 1889, jolloin 7. syyskuuta Tampereen työväenyhdistys vuokrasi nykyisen työväentalon tontin osoitteesta Hämeenpuisto 28. Tontilla sijaitsi siihen aikaan puinen rakennus, jota oli käytetty kansakouluna. Tontti ostettiin pirkkalalaiselta maanviljelijältä K.Villilältä. Ostohinta oli 23 000 markkaa ja lisäksi talon korjauskustannukset 2 800 mk. Taloa remontoitiin arkkitehti Georg Schrekin suunnitelmien mukaan ja jo 21.9.1890 vietettiin työväentalon vihkiäisjuhlaa.

Seuraava vaihe Puistotornin historiassa oli ensimmäisen kivirakennuksen rakentaminen. Työväenyhdistyksen järjestö- ja kulttuuritoiminta oli paisunut niin, että juhlia jouduttiin pitämään muuallakin kuin työväentalolla. Tilanpuutteen ongelmat ratkesivat, kun marraskuussa 1900 valmistui Tampereelle maan ensimmäinen kivinen työväentalo. Arkkitehti Heikki Tiitolan piirtämä uusrenessanssia henkivä talo oli kolmikerroksinen. Uuden talon vihkiäisjuhlaa vietettiin 18. marraskuuta 1900.

Seuraavan kerran työväentaloa laajennettiin suurlakkovuonna 1905 arkkitehti Lambert Petterssonin suunnitelmien mukaan. Uudisrakennuksen juhlasali omistettiin kokonaan teatterille.

TIlanahtaus vaivasi jälleen työväentaloa ja vuonna 1907 julistettiin työväentalon tontista suunnittelukilpailu. Neljäntoista ehdotuksen joukosta yhdistys valitsi rakennusmestari Heikki Kaartisen ehdotuksen. Työn toteutus kuitenkin viivästyi rahapulan vuoksi ja vasta vuonna 1912 rakennusmestari Kaartisen piirustusten mukaan 12 vuotta vanhaa kivitaloa korotettiin ja sen jatkeeksi rakennettiin viisikerroksinen rakenuus Hämeenpuiston ja Hallituskadun kulmaan. Heikki Tiitolan uusrenessanssi vaihtui korotuksen yhteydessä uudisrakennuksen wieniläisjugendiin soveltuvaksi.

Työväenaateen kannatuksen leviäminen ajoi työväenyhdistyksen jälleen tilapulaan ja niinpä vuonna 1930 rakennettiin tontin pohjoisosa kaupunginarkkitehti Bertel Strömmerin suunnitelman mukaisesti. Viimeinenkin puurakennus purettiin alta, Hämeenpuiston ja Hallituskadun kulmauksessa sijaitseva 1912 valmistunut viisikerroksinen rakennus muuttui sisätilojen osalta ja sitä korotettiin kahdeksankerroksiseksi. Hallituskadun puolelle rakennettiin kivisiipi, johon tuli ravintola ja konserttisali Konsu. Tämän rakennusvaiheen jälkeen Puistotorni oli saanut nykyiset muotonsa.

Talo palveli pitkään erilaisia työväenliikkeen organisaatioita. 1980-luvun puoliväliin tultaessa niin poliittisessa kuin ammatillisessa järjestötoiminnassa oli tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ihmisten aktiivisuus oli laskenut ja järjestöt menettäneet jäseniään. 1980-luvulla tehtiin merkittävät linjaukset kiinteistön tulopohjan laajentamiseksi. Työväenyhdistys siirtyi pysyvämmin toimitilavuokrauksen pariin. Samalla käynnistettiin laajamittainen saneerausohjelma, jonka avulla kiinteistön kunto palautettiin ja tilojen käyttötarkoitus muutettiin nykyaikaa vastaavaksi.

Seuraava suuri murros kiinteistön historiassa tapahtui vuonna 2012, jolloin Työväenyhdistys otti käyttöön Puistotorni-nimen kokoustoiminnan laajentamisen yhteydessä. Talon kuudes ja kahdeksas kerros kunnostettiin täysin palvelemaan kokousvieraita. Tilojen remontin suunnitelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Lassila & Co. Kiinteistö oli aikanaan rakennettu ihmisten kohtaamispaikaksi. Oli siis luontevaa, että toimitilavuokrauksen rinnalla alettiin vuokraamaan tiloja erilaisten kokousten, seminaarien, juhlien ja messujen pitopaikaksi.

Puistotorni vuosilukuina

1889 Nykyinen tontti hankittiin puutaloineen
1890 Tampereen työväentalon vihkiäisjuhla
1900 Kolmikerroksinen kivinen talo valmistui
1905 Seuraava laajennus, juhlasali
1912 Kivitalon korotus 5-kerroksiseksi torniksi
1930 Laajennus tontin pohjoisosaan
1930 Tornin korotus 8-kerroksiseksi
1980-luku vuokraustoiminnan aloitus, laaja saneerausohjelma
2012 Puistotorni-nimi käyttöön, kokoustoimintaan laajennus
2012 Tilojen 6. ja 8. kerroksen kunnostus kokouskäyttöön

Pyydä tarjous Puistotornin kokouspaketeista!

Historia

Puistotorni
Hämeenpuisto 28
33200 Tampere
puistotorni.fi
Marianne Lummio

Marianne Lummio

Kongressipäällikkö

044 705 5775
marianne.lummio­@puistotorni.fi
Mia Rautio

Mia Rautio

Myyntipäällikkö

044 7201370
mia.rautio@ttt-teatteri.fi